Centralt ForeningsRegister

Du er ikke logget ind
Velkommen til Centralt ForeningsRegister

Velkommen til det fælles Centrale ForeningsRegister (CFR) - en portal til registrering af foreningers medlemstal. Portalen er udviklet og drevet af de tre idrætsorganisationer DIF, DGI og Firmaidrætten.

Udviklingen af portalen, som blev etableret i 2012, har betydet, at idrætsforeninger, uanset om de er medlem af en eller flere af organisationerne, kun skal indberette medlemstal én gang og ét sted i idrættens system.

Foreningerne er kendt i alle tre organisationer under det samme CFR-nummer. Det betyder, at foreningens oplysninger, herunder informationer om formand og kasserer, bliver opbevaret og vedligeholdt et centralt sted, hvorfra organisationerne altid kan hente de opdaterede informationer.

I forbindelse med registreringen af 2013-tallene er der som noget nyt indgået samarbejdsaftaler med fem kommuner (Hedensted, Vejle, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk og Herning). Det betyder, at idrætsforeninger i disse kommuner kun skal indberette medlemstal til CFR og ikke til kommunen. Samtidig påtager CFR sig opgaven med at modtage medlemsindberetninger fra disse fem kommuners øvrige folkeoplysende foreninger (spejdere, politiske foreninger og lignende).

Login