Centralt ForeningsRegister

Du er ikke logget ind
Velkommen til Centralt ForeningsRegister

Centralt ForeningsRegister (CFR) er en portal til registrering af foreningers medlemstal. Portalen er udviklet og drevet af de tre idrætsorganisationer DIF, DGI og Firmaidrætten i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd.

Udviklingen af portalen, som blev etableret i 2012, har betydet, at foreninger, uanset om de er medlem af en eller flere af organisationerne, kun skal indberette medlemstal én gang og ét sted i Centralt ForeningsRegister.

Fra d. 1. december er det muligt at indberette foreningens medlemstal for 2014, og tallet skal senest være indberettet d. 31. januar 2015.

CFR samarbejder med flere kommuner, og i nogle af disse kommuner indberetter alle foreningerne (eksempelvis politiske organisationer, idrætsforeninger, spejdere mm.) kun medlemstal til CFR.

Login