Centralt ForeningsRegister

Du er ikke logget ind
Velkommen til Centralt ForeningsRegister

Centralt ForeningsRegister (CFR) er en portal til registrering af foreningers medlemstal. Portalen er udviklet og drevet af de tre idrætsorganisationer DIF, DGI og Firmaidrætten.

Udviklingen af portalen, som blev etableret i 2012, har betydet, at foreninger, uanset om de er medlem af en eller flere af organisationerne, kun skal indberette medlemstal én gang og ét sted i idrættens system.

Fra d. 1. december er det muligt at indberette foreningens medlemstal for 2014, og tallet skal senest være indberettet d. 31. januar 2015.

Der er ind til videre indgået samarbejdsaftaler med ni kommuner (Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Frederikssund, Greve, Skive, Vejle, Hedensted, Herning og Sønderborg). Idrætsforeninger i disse kommuner skal kun indberette medlemstal til CFR og ikke til kommunen. I disse kommuner (med undtagelse af Sønderborg) påtager CFR sig desuden opgaven med at modtage medlemsindberetninger fra deres øvrige folkeoplysende foreninger (spejdere, politiske foreninger og lignende).

Login