Centralt ForeningsRegister

Du er ikke logget ind
Ofte stillede spørgsmål

Her får du en uddybende information om, hvad der er sket i de seneste medlemsregistreringer.
Vi har også samlet en række af de oftest stillede spørgsmål til Centralt ForeningsRegister - samt vores svar.
 

De indberettede medlemstal

I denne Tableau visning kan du se alle de officielle indberettede medlemstal:

officielt indberettede medlemstal


Indberetning af medlemstal - Fitness

(Tidligere "træning i motionscenter")

I forbindelse med projektet "Bevæg dig for livet" har man besluttet at alle medlemmer der deltager i "Holdtræning/Fitness" og Yoga skal registreres under aktiviteten "Fitness".

Alle fitnessmedlemmer skal registreres under kategorien ”Fitness”, som dækker over:

  • Træning i motionscenter med/uden maskiner

  • Fitness holdtræning

Det kan være svært at vurdere om en holdtræning tilhører fitnesskategorien, og derfor har vi defineret fitness holdtræning som følgende: 

Fitness rummer blandt andet: Styrketræning i maskiner og med frie vægte, konditionstræning, udstrækningsøvelser, indoor cycling, crossfitness, aerobic og yoga.
Fitness er træning, der ikke er afhængig af andre og dyrkes typisk for sundhed eller for at opnå kropslige resultater. Det er aktiviteter, hvor konkurrence ikke er et centralt element.


Nye aktiviteter og discipliner

Medlemsindberetning 2016:

Nye aktiviteter:
- Ingen

Nye samt ændringer i nuværende discipliner:
- Cykling: Ny disciplin: BMX - Flyttet fra aktiviteten Motorsport(2 hjul)
- Cykling: Disciplinen MTB er ændret til Terræncykling/Cross/MTB
- Dans: Ny disciplin: Rock'n Roll
- Fitness: Ny disciplin: Yoga
- Gymnastik: 3 nye discipliner: 1. Springgymnastik/TeamGym 2. Rytmisk Gymnastik/Grand Prix 3. Rope Skipping
- Gymnastik: Holdtræning Fitness udgår (Indberettes under Fitness) og Power Tumbling er ændret til Tumbling
- Håndbold: Ny disciplin: Strandhåndbold
- Kampsport, øvrige: Anden kampsport udgår
- Kano/Kajak: Kajakpolo udgår
Løb: Disciplinen Cross er ændret til Cross-landevejsløb
- Motorsport(2 hjul): Disciplinen BMX udgår (Flyttet til Cykling)
- Ridning: Ny disciplin: Dressur
- Ridning: Military udgår
- Rulleskøjteløb: Skaterhockey udgår
- Sejlsport: Ny disciplin: Joller/katamaraner og Brætsejlads skifter navn til Brætsejlads/windsurfing
- Sportsdykning: Undervandsrugby udgår
- Svømning: Synkro udgår
- Øvrige idrætslige aktiviteter: Ny disciplin: Bowls
- Øvrige idrætslige aktiviteter: Når man indberetter i disciplinen 'Andre', skal der oplyses, hvad der dyrkes.

Navneændring - aktiviteter:
- Træning i Motionscenter - fitness ændres til Fitness.

___________________________________________________________________________________________


Medlemsindberetning 2015:

Nye aktiviteter:
- Krolf (har hidtil været en disciplin under Øvrige idrætslige aktiviteter)
- Streetsport

Nye discipliner (udspecificering af en aktivitet):
- Under Amerikansk Fodbold: Cheerleading
- Under Kano/Kajak: SupBoards
- Under Rulleskøjteløb: SkaterHockey
- Under Streetsport (ny aktivitet): Skateboard, Parkour, Dirtjump, Streetsoccer, Panna.
- Under Træning i Motionscentre - fitness: Holdtræning Fitness, Individuel træning/fitness-maskiner

Navneændring:
- Træning i Motionscenter ændres til Træning i Motionscentre - fitness.

___________________________________________________________________________________________


Medlemsindberetning 2014:

Nye aktiviteter:
- Aktiviteten Atletik/Løb/Gang er ændret til: ´Atletik´
- Der er ingen discipliner under aktiviteten ´Atletik´, da aktiviteterne ´Løb´ og ´Gang´ nu er selvstændige.
- Ny aktivitet: ´Løb´ – nye discipliner: ´Baneløb´ og ´Crossløb´
- Ny aktivitet: ´Gang´ – nye discipliner: ´Gang´ og ´Stavgang´                                                          

Nye discipliner:
- Ny disciplin under ´Gymnastik´: ´Holdtræning/fitness´
- Nye discipliner under ´Svømning´: ´Synkro´ og ´Udspring´
- Ny disciplin under ´Fodbold´: ´Futsal´

Navneændring:
- Aktiviteten ´Træning i Motionscenter/Fitness´ ændret til: ´Træning i Motionscenter´ (Aktivitet, der dyrkes i et Motionscenter – andre fitness-aktiviteter, registreres under gymnastik)

___________________________________________________________________________________________
 

Foreningens adresse

På medlemstal.dk kan man nu også registrere foreningens adresse. Med foreningens adresse menes den lokalitet, hvor foreningen har sin væsentligste aktivitet.
Den information kan være meget nyttig, hvis idrætsorganisationen eller kommunen fx ønsker at vise på et kort, hvor man kan finde en bestemt forening eller bestemte aktiviteter.

Hvis det ikke er muligt at angive en adresse på aktivitetsstedet, har vi gjort det muligt at angive stedet direkte på et kort. Tryk på 'Rediger oplysninger', flyt markeringen hen hvor man kan finde foreningens aktivitet - og tryk 'Gem ændringer'.
 

Kommuner

Der er ind til videre indgået samarbejdsaftaler med 12 kommuner (Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Frederikssund, Greve, Skive, Vejle, Herning, Rudersdal, Furesø, Gentofte, Holbæk og Sønderborg). Idrætsforeninger i størstedelen af disse kommuner skal kun indberette medlemstal til CFR og ikke til kommunen. I ovenstående kommuner (med undtagelse af Holbæk og Sønderborg) påtager CFR sig desuden opgaven med at modtage medlemsindberetninger fra deres øvrige folkeoplysende foreninger (spejdere, politiske foreninger og lignende).
 

Opdatering af formand og kasserer

Foreningens kontaktoplysninger, herunder informationer om formand og kasserer, bliver opbevaret og vedligeholdt ét centralt sted.
Det er vigtigt, at der sørges for at opdatere den valgte formand og kasserer, da både idrætsorganisationerne og de kommuner, vi samarbejder med, trækker disse opdaterede kontaktoplysninger fra CFR.
 

3. kontaktperson (medlemstalsansvarlig)

Det er muligt at tilføje en 3. kontaktperson på www.medlemstal.dk
Denne medlemstalsansvarlige vil få de samme informationer som hovedformand og hovedkasserer.
 

Indberette 0 medlemmer

Der er på hver aktivitet tilføjet en linje, hvor man kan indberette 0 medlemmer. Dette betyder, at man kan fortælle CFR, at man har 0 medlemmer i den valgte aktivitet.
Man klikker blot i boksen ”indberet 0 medlemmer”. Herefter udfylder man nederst sit navn og telefonnummer og gemmer indberetningen.
 

Påmindelser

Vi ved, at mange foreninger først kan indberette medlemstal i løbet af januar, når de endelige registreringer er på plads, men vi vælger alligevel at sende en nytårshilsen ud til alle de foreninger, der ikke har indberettet inden da. Erfaringen viser nemlig, at rigtig mange indberetter umiddelbart efter denne påmindelse.
Vi ved også, at der er en del foreninger, der vælger at indberette de sidste døgn inden fristen udløber (sidst i januar), men vi vælger alligevel at sende en påmindelse ud et par dage før, så flest muligt får indberettet i tide.
 

Ofte stillede spørgsmål
 

Indberetning af medlemstal

"Skal vi indberette alle aktiviteter på en gang?"
Nej, man kan sagtens indberette én aktivitet ad gangen, eller lade afdelingerne medlemsregistrere hver for sig. Så længe man/de husker at gemme indberetningen, hver gang man indtaster nogle tal. Man/de skal dog huske ikke at slette allerede indberettede tal - altså hvis en repræsentant fra badmintonafdelingen indberetter afdelingens medlemstal, skal han/hun IKKE nulstille de tal, som eksempelvis er indberettet af foreningens fodboldafdeling. 
 

Indberetning af ledere, trænere og bestyrelse

"Kan ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer også være medlemmer i foreningen?"
De ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer, der også er aktive medlemmer af foreningen, betaler kontingent eller har frikontingent, skal også tælles med som aktive medlemmer.
Når det samlede medlemstal gøres op, vil kun aktive medlemmer indgå. Altså dem der er inddelt i alder og køn. Der vil altså ikke være tale om dobbelt-registrering, da felterne ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer ikke indgår i medlemstallet.
 

Passive medlemmer

"Skal vi indberette passive medlemmer?"
I vejledningen på www.medlemstal.dk står der, at man kan optælle sine passive medlemmer. Det er dog lige nu kun på aktiviteterne: ´Ridning´ og ´Sejlsport´ der skal registreres antallet af passive medlemmer. I disse to forbund bruges antallet af passive medlemmer administrativt.

Aktivitetslisten

"Vi kan ikke finde vores aktivitet?"
Kan I ikke finde jeres aktivitet på listen, kan I indberette medlemstallet under "Øvrige idrætslige aktiviteter" - og angive det samlede medlemstal under "Andre". Her skal I også angive hvilken aktivitet der er tale om.

Mail fra Det Centrale ForeningsRegister

"Hvorfor ser min mail fra CFR så underlig ud?"
Mails fra CFR skrives i det nyeste tekstformat, kaldet Unicode (UTF-8). Ikke alle mailprogrammer er nye nok til at læse denne kode, så derfor bliver f.eks. Æ, Ø og Å oversat forkert. Læser man sin mails i et webmailprogram, er der ikke nogen problemer. UTF-8 vil være standarden for alle styresystemer, så det er en god ide at få opgraderet sin PC´s mailprogram.
 

Ændring af medlemstal

"Kan vi nå at ændre i medlemsindberetningen?"
Så længe medlemsindberetningen er åben, kan man logge ind igen og rette i indberetningen. Portalen er åben fra d. 1. december til d. 31. januar.
 

Indefodbold og udefodbold

"I vores forening har vi særskilte medlemsskaber og kontingenter for indendørs- og udendørsfodbold. Hvordan optælles vore medlemmer?"
Et medlem kan aldrig tælle mere end én gang pr. aktivitet. Det betyder, at en spiller, der både spiller indendørs- og udendørsfodbold (og betaler 2 x kontingent), stadig kun skal tælles med én gang i medlemsregistreringen.
Vi registrerer dog, hvor mange af de indberetterede medlemmer, der deltager i henholdsvis inde- og udefodbold.
 

E-Sport, Frisbee Sport og Bowls.

"Hvor indberettes E-sport, Frisbee Sport og Bowls ?"
Disse aktiviteter er samlet under aktiviteten ´Øvrige Idrætslige aktiviteter´. Her angives foreningens overordnede medlemstal i de forskellige aldersgrupper, og længere nede angives, hvor mange der dyrker de enkelte discipliner.
 

Kampsport

"Hvor indberettes Aikido og Wushu, Tai Chi, Kung Fu, Qigong samt Capoiera?"
Ovenstående aktiviteter er blevet samlet under aktiviteten ´Kampsport Øvrige´. Her angives foreningens overordnede medlemstal i de forskellige aldersgrupper, og længere nede angives, hvor mange der dyrker de enkelte discipliner.
 

Efterskoler, Højskoler samt Erhvervsskoler

"Vi er en efterskole, højskole eller erhversskole. Hvor skal vi indberette vores medlemstal?"
Der er to aktiviteter rettet mod skoler: ´Efterskoler m.fl. Tværidrætslig´ dækker efterskoler, højskoler, ungdomsskoler m.fl. Den anden aktivitet hedder: ´Erhvervsskoler´.
 

Familiemedlemsskab

"Vi har et familiemedlemsskab i foreningen. Hvordan tælles disse medlemmer?"
Idrætsforeninger kan tilbyde en familierabat, hvis mange personer fra en familie, er indmeldt i foreningen. Registrering af familiemedlemmer kræver, at:
1. Alle personer i familien er optaget med navn i klubbens medlemsregister.
2. De hver især er klar over, at de er medlemmer.
3. De alle har betalt aktivt medlemskontingent i mere end 3 måneder.
Foreningen kan tilbyde disse personer en kontingentrabat, men alle familiemedlemmerne skal dog stadig registreres som medlemmer.
 

Kontaktoplysninger

"Hvad er fordelen ved at vedligeholde oplysninger om formand, kasserer og medlemstalsansvarlig på medlemstal.dk?
På den måde sikrer man, at vigtig information om medlemsregistrering altid når frem til de rette personer.

Her får du en uddybende information om, hvad der er sket i de seneste medlemsregistreringer.
Vi har også samlet en række af de oftest stillede spørgsmål til Centralt ForeningsRegister - samt vores svar.