Centralt ForeningsRegister

Du er ikke logget ind
Ofte stillede spørgsmål

PERSONDATAPOLITIK

Centralt ForeningsRegister er et fælles foreningsregister for DIF, DGI og firmaidrætten.
Centralt ForeningsRegister er underlagt - og henviser derfor til de 3 organisationers persondatapolitik.

Privatlivspolitik for DGI

Persondatapolitik for Firmaidrætten

Centralt ForeningRegister registerer kun oplysninger der som regel er offenligt tilgængelige for kontaktpersoner,
der i kraft af deres hverv i foreningen også er offentligt tilgængelige.

Centralt Foreningsregister registerer navn, adresse og email samt telefonnummer/mobilnummer for
foreningens formand, kasserer og en evt. medlemstalsansvarlig.
Foreningen har fuld adgang til selv at slette eller ændre i disse oplysninger.

Oplysninger om kontaktpersoner bruge af CFR til kommunikation omkring medlemsindberetning
og rettelser i kontaktinformationer.
Oplysningerne stilles til rådighed for DIF, DGI og Firmaidrætten med henblik på kontakt
og informationer til foreningen.
Oplysningerne kan i enkeltetilfælde også blive videregivet til 3. part
med henblik på fremsendelse af nødvendige foreningsrelevante informationer.

Kontaktpersoner der ikek længere er relevante deaktiveres hvert år i 2. kvartal - og slettes helt
det følgende år i 2. kvartal.

CFRs data opbevares i i et Microsoft datalager som er underlagt EUs regler for opbevaring af data.

Databehandleraftale kan findes her:

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx#OST
under Online Services Terms (OST)

----------------------------------------------------------------------------------

Her får du en uddybende information om, hvad der er sket i de seneste medlemsregistreringer.
Vi har også samlet en række af de oftest stillede spørgsmål til Centralt ForeningsRegister - samt vore svar.

Nye aktiviteter og discipliner

Medlemsindberetning 2018:
 

----------------------------------------------------------------------

Begreber:

Aktivitet: Er et udtryk for den/de idrætsgren(e) der dyrkes i foreningen.
Disciplin: Er en udspecificering af aktiviteten der indberettes. Det kan for eksempel være en optælling af hvor mange af de indberettede medlemmer der dyrker 'strandhåndbold.
Medlemstallene for disciplinerne tælles ikke med da de er indeholdt i det samlede medlemstal. Man kan højst indberette et antal på en enkelt disciplin der svarer til den samlede indberetning, men det samlede antal medlemmer på disciplinerne kan sagetsn overstige det indberettede medlemstal.

-------------------------------------------------------------------
 

Indberetning af medlemstal - Fitness (Tidligere "træning i motionscenter")

I forbindelse med projektet "Bevæg dig for livet" har man besluttet at alle medlemmer der deltager i "Holdtræning/Fitness" og Yoga skal registreres under aktiviteten "Fitness".

Hvordan defineres fitness?

Fitness er træning, der ikke er afhængig af andre og som typisk dyrkes af hensyn til sundhed eller for at opnå kropslige resultater. 
Det er aktiviteter, hvor konkurrence eller opvisning ikke er et centralt element.

Fitness er:

* Individuel træning (fx i maskiner)
* Holdtræning
* Alsidig træning, der rummer styrketræning, konditionstræning, koreografi, mindfulness og udstrækningsøvelser. Det kan fx være:

* Styrketræning i maskiner og med frie vægte
* Indoor cycling
* Funktionel træning, fx crossgym og udendørs træning
* Puls og styrke, mave-baller-lår, stram op
* Aerobic, dance og step
* Yoga
* Pilates

* En aktivitet, der kan dyrkes selvstændigt og som supplement til en anden idræt 

______________________________________________________________
 

Foreningens adresse

På medlemstal.dk kan man nu også registrere foreningens adresse. Med foreningens adresse menes den lokalitet, hvor foreningen har sin væsentligste aktivitet.
Den information kan være meget nyttig, hvis idrætsorganisationen eller kommunen fx ønsker at vise på et kort, hvor man kan finde en bestemt forening eller bestemte aktiviteter.

Hvis det ikke er muligt at angive en adresse på aktivitetsstedet, har vi gjort det muligt at angive stedet direkte på et kort. Tryk på 'Rediger oplysninger', flyt markeringen hen hvor man kan finde foreningens aktivitet - og tryk 'Gem ændringer'.
 

Kommuner

Der er ind til videre indgået samarbejdsaftaler med 12 kommuner (Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Frederikssund, Greve, Skive, Vejle, Herning, Rudersdal, Furesø, Gentofte, Holbæk og Sønderborg). Idrætsforeninger i størstedelen af disse kommuner skal kun indberette medlemstal til CFR og ikke til kommunen. I ovenstående kommuner (med undtagelse af Holbæk og Sønderborg) påtager CFR sig desuden opgaven med at modtage medlemsindberetninger fra deres øvrige folkeoplysende foreninger (spejdere, politiske foreninger og lignende).
 

Opdatering af formand og kasserer

Foreningens kontaktoplysninger, herunder informationer om formand og kasserer, bliver opbevaret og vedligeholdt ét centralt sted.
Det er vigtigt, at der sørges for at opdatere den valgte formand og kasserer, da både idrætsorganisationerne og de kommuner, vi samarbejder med, trækker disse opdaterede kontaktoplysninger fra CFR.
 

3. kontaktperson (medlemstalsansvarlig)

Det er muligt at tilføje en 3. kontaktperson på www.medlemstal.dk
Denne medlemstalsansvarlige vil få de samme informationer som hovedformand og hovedkasserer.
 

Indberette 0 medlemmer

Der er på hver aktivitet tilføjet en linje, hvor man kan indberette 0 medlemmer. Dette betyder, at man kan fortælle CFR, at man har 0 medlemmer i den valgte aktivitet.
Man klikker blot i boksen ”indberet 0 medlemmer”. Herefter udfylder man nederst sit navn og telefonnummer og gemmer indberetningen.
 

Påmindelser

Vi ved, at mange foreninger først kan indberette medlemstal i løbet af januar, når de endelige registreringer er på plads, men vi vælger alligevel at sende en nytårshilsen ud til alle de foreninger, der ikke har indberettet inden da. Erfaringen viser nemlig, at rigtig mange indberetter umiddelbart efter denne påmindelse.
Vi ved også, at der er en del foreninger, der vælger at indberette de sidste døgn inden fristen udløber (sidst i januar), men vi vælger alligevel at sende en påmindelse ud et par dage før, så flest muligt får indberettet i tide.
 

Ofte stillede spørgsmål
 

Indberetning af medlemstal

"Skal vi indberette alle aktiviteter på en gang?"
Nej, man kan sagtens indberette én aktivitet ad gangen, eller lade afdelingerne medlemsregistrere hver for sig. Så længe man/de husker at gemme indberetningen, hver gang man indtaster nogle tal. Man/de skal dog huske ikke at slette allerede indberettede tal - altså hvis en repræsentant fra badmintonafdelingen indberetter afdelingens medlemstal, skal han/hun IKKE nulstille de tal, som eksempelvis er indberettet af foreningens fodboldafdeling.
Vær opmærksomme på at det er uhensigtsmæssigt  kun at indberette dele af foreningens medlemstal via et foreningsprogram. 
Hvis man først indberetter en aktivitet via medlemstl.dk og siden indberetter via foreningprogrammet som ikke kender til den manuelt indtastede aktivitet - kan denne blive slettet under indberetningen via foreningsprogrammet.
 

Indberetning af ledere, trænere og bestyrelse

"Kan ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer også være medlemmer i foreningen?"
De ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer, der også er aktive medlemmer af foreningen, betaler kontingent eller har frikontingent, skal også tælles med som aktive medlemmer.
Når det samlede medlemstal gøres op, vil kun aktive medlemmer indgå. Altså dem der er inddelt i alder og køn. Der vil altså ikke være tale om dobbelt-registrering, da felterne ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer ikke indgår i medlemstallet.
 

Passive medlemmer

"Skal vi indberette passive medlemmer?"
I vejledningen på www.medlemstal.dk står der, at man kan optælle sine passive medlemmer. Det er dog lige nu kun på aktiviteterne: ´Ridning´ og ´Sejlsport´ der skal registreres antallet af passive medlemmer. I disse to forbund bruges antallet af passive medlemmer administrativt.

Aktivitetslisten

"Vi kan ikke finde vores aktivitet?"
Kan I ikke finde jeres aktivitet på listen, kan I indberette medlemstallet under "Øvrige idrætslige aktiviteter" - og angive det samlede medlemstal under "Andre". Her skal I også angive hvilken aktivitet der er tale om.

Mail fra Det Centrale ForeningsRegister

"Hvorfor ser min mail fra CFR så underlig ud?"
Mails fra CFR skrives i det nyeste tekstformat, kaldet Unicode (UTF-8). Ikke alle mailprogrammer er nye nok til at læse denne kode, så derfor bliver f.eks. Æ, Ø og Å oversat forkert. Læser man sin mails i et webmailprogram, er der ikke nogen problemer. UTF-8 vil være standarden for alle styresystemer, så det er en god ide at få opgraderet sin PC´s mailprogram.
 

Ændring af medlemstal

"Kan vi nå at ændre i medlemsindberetningen?"
Så længe medlemsindberetningen er åben, kan man logge ind igen og rette i indberetningen. Portalen er åben fra d. 1. december til d. 31. januar.
 

Indefodbold og udefodbold

"I vores forening har vi særskilte medlemsskaber og kontingenter for indendørs- og udendørsfodbold. Hvordan optælles vore medlemmer?"
Et medlem kan aldrig tælle mere end én gang pr. aktivitet. Det betyder, at en spiller, der både spiller indendørs- og udendørsfodbold (og betaler 2 x kontingent), stadig kun skal tælles med én gang i medlemsregistreringen.
Vi registrerer dog, hvor mange af de indberetterede medlemmer, der deltager i henholdsvis inde- og udefodbold.
 

Kampsport

"Hvor indberettes Aikido og Wushu, Tai Chi, Kung Fu, Qigong samt Capoiera?"
Ovenstående aktiviteter er blevet samlet under aktiviteten ´Kampsport Øvrige´. Her angives foreningens overordnede medlemstal i de forskellige aldersgrupper, og længere nede angives, hvor mange der dyrker de enkelte discipliner.
 

Efterskoler, Højskoler samt Erhvervsskoler

"Vi er en efterskole, højskole eller erhversskole. Hvor skal vi indberette vores medlemstal?"
Der er to aktiviteter rettet mod skoler: ´Efterskoler m.fl. Tværidrætslig´ dækker efterskoler, højskoler, ungdomsskoler m.fl. Den anden aktivitet hedder: ´Erhvervsskoler´.
 

Familiemedlemsskab

"Vi har et familiemedlemsskab i foreningen. Hvordan tælles disse medlemmer?"
Idrætsforeninger kan tilbyde en familierabat, hvis mange personer fra en familie, er indmeldt i foreningen. Registrering af familiemedlemmer kræver, at:
1. Alle personer i familien er optaget med navn i klubbens medlemsregister.
2. De hver især er klar over, at de er medlemmer.
3. De alle har betalt aktivt medlemskontingent i mere end 3 måneder.
Foreningen kan tilbyde disse personer en kontingentrabat, men alle familiemedlemmerne skal dog stadig registreres som medlemmer.
 

Kontaktoplysninger

"Hvad er fordelen ved at vedligeholde oplysninger om formand, kasserer og medlemstalsansvarlig på medlemstal.dk? 
På den måde sikrer man, at vigtig information om medlemsregistrering altid når frem til de rette personer.

-----------------------------------------------------------------

Tidligere ændringer på aktivitetslisten

 

Medlemsindberetning 2017:

Nye aktiviteter:
Esport - Er nu en selvstændig aktivitet og er derfor flyttet fra 'Øvrige idrætsaktiviteter'
 

Aktivitet udgår:
Idræt om dagen 
- det er et ønske at medlemmerne fordeles på de enkelte aktiveter der dyrkes

Nye discipliner samt ændringer i nuværende:

Cykling: Banecykling og BMX udgår.
Streetsport: Skateboard, Parkour, Dirtjump, Streetsoccer og Panna udgår.
Øvrige idrætslige aktiviteter: Esport udgår.

Øvrige idrætslige aktiviteter: De indberettede medlemstal skal dokumenteres - enten vælges en af de nævnte discipliner eller der indberettes andre med angivelse af aktiviteten.
indberetningen kan ikke sendes før antallet medlemmer under discipliner mindst svarer til det indberettede

Navneændring - aktiviteter:
Streetsport - ændres til Streetsport - gadeidræt

 

Medlemsindberetning 2016:

Nye aktiviteter:
- Ingen

Nye samt ændringer i nuværende discipliner:
Cykling: Ny disciplin: BMX - Flyttet fra aktiviteten Motorsport(2 hjul)
Cykling: Disciplinen MTB er ændret til Terræncykling/Cross/MTB
Dans: Ny disciplin: Rock'n Roll
Fitness: Ny disciplin: Yoga
Gymnastik: 3 nye discipliner: 1. Springgymnastik/TeamGym 2. Rytmisk Gymnastik/Grand Prix 3. Rope Skipping
Gymnastik: Holdtræning Fitness udgår (Indberettes under Fitness) og Power Tumbling er ændret til Tumbling
Håndbold: Ny disciplin: Strandhåndbold
Kampsport, øvrige: Anden kampsport udgår
Kano/Kajak: Kajakpolo udgår
Løb: Disciplinen Cross er ændret til Cross-landevejsløb
Motorsport(2 hjul): Disciplinen BMX udgår (Flyttet til Cykling)
Ridning: Ny disciplin: Dressur
Ridning: Military udgår
Rulleskøjteløb: Skaterhockey udgår
Sejlsport: Ny disciplin: Joller/katamaraner og Brætsejlads skifter navn til Brætsejlads/windsurfing
Sportsdykning: Undervandsrugby udgår
Svømning: Synkro udgår
Øvrige idrætslige aktiviteter: Ny disciplin: Bowls
Øvrige idrætslige aktiviteter: Når man indberetter i disciplinen 'Andre', skal der oplyses, hvad der dyrkes.

Navneændring - aktiviteter:
- Træning i Motionscenter - fitness ændres til Fitness.

___________________________________________________________________________________________


Medlemsindberetning 2015:

Nye aktiviteter:
- Krolf (har hidtil været en disciplin under Øvrige idrætslige aktiviteter)
- Streetsport

Nye discipliner (udspecificering af en aktivitet):
- Under Amerikansk Fodbold: Cheerleading
- Under Kano/Kajak: SupBoards
- Under Rulleskøjteløb: SkaterHockey
- Under Streetsport (ny aktivitet): Skateboard, Parkour, Dirtjump, Streetsoccer, Panna.
- Under Træning i Motionscentre - fitness: Holdtræning Fitness, Individuel træning/fitness-maskiner

Navneændring:
- Træning i Motionscenter ændres til Træning i Motionscentre - fitness.

___________________________________________________________________________________________


Medlemsindberetning 2014:

Nye aktiviteter:
- Aktiviteten Atletik/Løb/Gang er ændret til: ´Atletik´
- Der er ingen discipliner under aktiviteten ´Atletik´, da aktiviteterne ´Løb´ og ´Gang´ nu er selvstændige.
- Ny aktivitet: ´Løb´ – nye discipliner: ´Baneløb´ og ´Crossløb´
- Ny aktivitet: ´Gang´ – nye discipliner: ´Gang´ og ´Stavgang´                                                          

Nye discipliner:
- Ny disciplin under ´Gymnastik´: ´Holdtræning/fitness´
- Nye discipliner under ´Svømning´: ´Synkro´ og ´Udspring´
- Ny disciplin under ´Fodbold´: ´Futsal´

Navneændring:
- Aktiviteten ´Træning i Motionscenter/Fitness´ ændret til: ´Træning i Motionscenter´ (Aktivitet, der dyrkes i et Motionscenter – andre fitness-aktiviteter, registreres under gymnastik)

- Senest opdateret  18-11-2017