Centralt ForeningsRegister

Du er ikke logget ind
Vejledning til indberetning af medlemstal

Dette er idrætsorganisationernes vejledning til indberetning af medlemstal.
Tryk 'Hent vejledning' for se den fulde vejledning'

Hvad registrerer vi i CFR?

Kontingentbetalende aktive medlemmer

Hvad er et kontingentbetalende aktivt medlem?

Kontingentbetalende aktive medlemmer dækker over medlemmer, som har betalt aktivt kontingent i et kalenderår, og som har været medlem mindst 3 måneder i kalenderåret.
Det betalte kontingent skal give adgang til at dyrke den pågældende aktivitet. Det er desuden en forudsætning, at medlemskabet giver stemmeret på foreningens generalforsamling.

Kan én person registreres som medlem mere end én gang i CFR?

Ja. Hvis man i en forening har flere forskellige aktiviteter, for eksempel fodboldafdelingen og håndboldafdelingen, så registreres medlemmet to gange – en gang i  fodbold og en gang i håndbold, såfremt personen har betalt kontingent i begge aktiviteter/afdelinger. Det samme gør sig gældende, hvis man er aktivt medlemmer af flere forskellige foreninger og betaler kontingent flere steder.

Kan vi registrere andet i CFR?

Ja. Under hovedaktiviteterne kan foreninger registrere aktive medlemmer, der dyrker særlige discipliner. Hvis en svømmeklub har medlemmer, der dyrker vandpolo, så kan disse registreres ved under hovedaktiviteten ”Svømning” at vælge underkategorien ”vandpolo” og der angive antallet af medlemmer, der dyrker denne aktivitet. Når der registreres i en underkategori, fører det ikke til dobbeltregistrering af kontingentbetalende medlemmer. Registreringen fortæller blot, hvor mange af svømmeklubbens medlemmer, der dyrker vandpolo.


Er der spørgsmål til denne, kan sekretariatet kontaktes på info@medlemstal.dk

Hent Vejledning
Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række af de oftest stillede spørgsmål her.

Vis ofte stillede spørgsmål